Werkplaats in het logegebouw in Rotterdam

Loge Memphis is een vrijmetselaarsloge in Rotterdam die openstaat voor mannen en vrouwen. 

Op deze website vindt u informatie over onze loge, over onze orde en globaal over de achtergrond van de vrijmetselarij.

Wilt u meer weten? Bezoek dan onze Avond voor belangstellenden of neem contact met ons op via info@logememphis.nl 

manvrouw