brotherhood-at-sunset-2-1244622-1920x1280

Wat is een Loge? 

Een vrijmetselaarsloge is een vereniging met leden, een bestuur, statuten en een huishoudelijk reglement. Loge Memphis is een kleine groeiende Loge die twee á drie keer per maand in Rotterdam bij elkaar komt op de maandagavond.

Loge Memphis is onderdeel van de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain.