perry-grone-lbLgFFlADrY-unsplash

Samenwerken

Samenwerken staat centraal in de vrijmetselarij. Leden vervullen een rol of functie en verrichten de daarbij horende werkzaamheden. Dat is ieders unieke bijdrage. Door voortdurend van anderen te leren, ontdek je je sterke en zwakke kanten.

 

Niet alleen leer je zo met anderen rekening te houden, ook wat jezelf beweegt kan zo makkelijker aan het licht komen. Tegelijkertijd vormen vrijmetselaars overal ter wereld samen een keten. Elk individu is een even belangrijk onderdeel in deze keten. Het is een fascinerend krachtenspel tussen individuen, hun positie binnen een loge en de organisatie als wereldomspannende geheel.