clock-7-1427096-1919x1435

Vrijmetselaar zijn betekent zelf je weg zoeken in het leven. ”De vrijmetselarij is voor mij een zoektocht, geen antwoord. Een levensschool zonder leerstellingen ”, aldus een jonge vrouw die liever vragen stelt dan antwoorden krijgt. Het leven zien als bouwwerk, zelfstandig door het leven gaan en daarbij voortdurend eigen keuzes maken is kenmerkend voor vrijmetselaars.

Niet een bepaalde religie of levensovertuiging is de norm, maar de vrijheid van elk individu om op eigen wijze de zingeving van het bestaan te bevragen en al dan niet een levensovertuiging of religie aan te hangen. De persoonlijke invulling aan mensen zelf overlaten, niemand de wet voorschrijven, maar wel actief proberen elkaar te begrijpen, te luisteren en tot overeenstemming te komen is kenmerkend voor hoe vrijmetselaars in het leven staan.

Emotionele, intellectuele én spirituele groei. Daar gaat het om in de vrijmetselarij. Zonder dogma ‘s, leiders of volgelingen. Of zoals een vrijmetselaar zegt: “De een zal haar gevoelsmatige kant meer tot haar recht willen laten komen, voor een ander is het vooral een spirituele zoektocht. Tegelijkertijd kan het een kwestie van intellectueel begrijpen zijn”. 

Afhankelijk van iemands levensfase of achtergrond kan het accent op het ene of het andere aspect liggen. Daarvoor is ruimte en respect binnen de vrijmetselarij. Hoofd, hart en geest zijn alle drie even belangrijk.

Opdracht voor vrijmetselaars is zichzelf te leren kennen om zo uiteindelijk een beter mens te worden. Daarmee is de vrijmetselarij in feite een inspiratiebron om aan jezelf te werken. Zelfkennis opdoen, zo menen vrijmetselaars, is voortdurend bouwen aan jezelf én aan je verhouding tot anderen. Dit leidt tot onderling begrip, tolerantie en saamhorigheid. “”Ken u zelf” staat er boven de deur van elke vrijmetselaarswerkplaats.

 

KEN UZELVE