sunrise-1-1171007

Wat is vrijmetselarij?

Vrijmetselarij wordt vaak omgeven door een waas van geheimzinnigheid. Veel van die geheimzinnigheid nemen wij graag weg door erover te praten. Kern van de vrijmetselarij is om met elkaar te werken aan persoonlijke groei en inzichten door met elkaar van gedachten te wisselen over obstakels, vragen en drijfveren in het leven. Daarbij biedt de vrijmetselarij een manier van werken die staat in een lange traditie en nog steeds veel mensen inspireert om ook vrijmetselaar te worden.

Vrijdenker

Een vrijmetselaar is een vrijdenker die zich niet laat leiden door dogmatische levensbeschouwelijke en/of religieuze principes die van buitenaf zijn opgelegd. Een vrijmetselaar probeert zich bewust te zijn van verschillende visies en zijn oordeel niet te snel klaar te hebben. De vrijmetselaar probeert te leren van de verhalen, visies en vragen van anderen en daarmee zijn eigen denken en handelen constant te verbeteren. Denken, voelen en handelen probeert hij daarbij steeds beter in balans te brengen. Want door persoonlijke balans in voelen, denken en handelen kun je meer betekenen voor de wereld om je heen.

Compareren

Respect voor de mening van de ander is een van de belangrijkste basisbeginselen van de vrijmetselarij. Dat uit zich bijvoorbeeld door de wijze waarop vrijmetselaren met elkaar van gedachten wisselen. In comparities heeft altijd één iemand het woord. De mening van de ander wordt altijd gerespecteerd. Er  worden verhelderende vragen gesteld of er worden verschillende persoonlijke benaderingen naast elkaar gezet. Niemand krijgt gelijk en eenieder heeft de gelegenheid zijn eigen mening als vrijdenker te vormen. Zo werkt de vrijmetselaar, samen met zijn medebroeders en zusters aan zijn of haar persoonlijke groei.